Utbildning och medvetenhet

Vård och omsorg - HSA

Våra HSA-utbildningar vänder sig till dig som vill veta mer om Katalogtjänst HSA som används inom svensk vård och omsorg som identitetshantering och underlag för säkerhetslösningar och behörighetsstyrning.

Vi har tre HSA-utbildningar:

  • ​HSA Grundutbildning –  en grundläggande utbildning kring hur HSA fungerar.
  • ​HSA Adminutbildning – en praktiskt inriktad utbildning som vänder sig till dig som använder eller ska använda gränssnittet HSA Admin för att administrera information i HSA.
  • HSA Fördjupningsutbildning – en utbildning som ger dig djupgående kunskaper kring HSA med fokus på behörighetshantering enligt patientdatalagen, vårdgivare och vårdenheter, hanteringen av legitimationer för legitimerade yrkesgrupper och personal med skyddade personuppgifter.

 

HSA Grundutbildning

Grundkursen i HSA vänder sig till HSA-ansvariga, HSA-administratörer och dig som vill veta mer om Katalogtjänst HSA.

Kursen behandlar bland annat anslutningssätt, användningsområden, struktur och innehåll i HSA, regelverk, roller och ansvar, krav på intern revision och kvalitetssäkring av information.

Klicka här för att läsa mer om HSA Grundutbildning

Om ni är flera från er organisation som behöver gå någon av våra HSA utbildningar kan vi även genomföra utbildning på plats i er organisation. Skicka då intresseförfrågan till utbildning@securestatecyber.com.

HSA Adminutbildning

Utbildningen i HSA Admin är en fortsättningskurs inom HSA, efter genomgången grundutbildning. Fokus för utbildningen är administrationsgränssnittet HSA Admin och deltagarna får lära sig hur information om anställda, uppdragstagare, vårdenheter och behörigheter (medarbetaruppdrag) administreras.

Klicka här för att läsa mer om HSA Adminutbildning.

Om ni är flera från er organisation som behöver gå någon av våra HSA utbildningar kan vi även genomföra utbildning på plats i er organisation. Skicka då intresseförfrågan till utbildning@securestatecyber.com.

HSA Fördjupningsutbildning

HSA Fördjupningsutbildning vänder sig till dig som vill få fördjupad kompetens om Katalogtjänst HSA. Utbildningen behandlar bland annat patientdatalagen (PDL) och den nationella behörighetsmodellen, medarbetaruppdragets uppbyggnad och användning, angivelse av vårdgivare och vårdenheter i HSA, skyddade personuppgifter samt hanteringen av HOSP-information (information om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal) i Socialstyrelsens register.

Klicka här för att läsa mer om HSA Fördjupningsutbildning.

Om ni är flera från er organisation som behöver gå någon av våra HSA utbildningar kan vi även genomföra utbildning på plats i er organisation. Skicka då intresseförfrågan till utbildning@securestatecyber.com.

Kommande utbildningar