Utbildning och medvetenhet

KICKSTART, UTBILDNING OCH WORKSHOPS I GDPR (DATASKYDDSFÖRORDNINGEN)

Secure State Cyber har stor erfarenhet av att hjälpa organisationer att ta sig an dataskyddsförordningen (GDPR) som började gälla den 25 maj 2018. Vi har flera jurister och informationssäkerhetsexperter som är specialiserade på integritetslagstiftning och de utmaningar som dessa kan medföra. Vi använder oss av en framtagen och inarbetad metod för att genomföra analyser och ta fram lämpliga åtgärdsförslag. Vi genomför också utbildningar där vi erbjuder både generella och anpassade utbildningar utifrån våra partners och kunders önskemål. En av våra populäraste utbildningar är kickstart GDPR.

ANPASSAD UTBILDNING GDPR

Vi erbjuder anpassade utbildningar inom GDPR som leds av jurister och informationssäkerhetsexperter som är specialiserade på integritetslagstiftning och de utmaningar som dessa kan medföra. Kontakta oss för mer information på [email protected].