EDUCATION AND AWARENESS

BASIC COURSE IN INFORMATION SECURITY

Secure State Cyber offers a basic course in information security. This education provides a better understanding of what information security is and how organisations can improve their information security.

The education will cover;

  • what is an information security system,
  • how an information security system can be used as an effective tool for implementing and improving the organization’s information security work,
  • what laws and regulations apply to information security systems (LIS / ISO 27000),
  • orientation in the different parts of the ISO 27000 series and the principle standards.

If several members from your organisation require this cybersecurity training, we may be able to facilitate this training at your location. For more information, please contact us at [email protected].

15

Aug

Course details | TBC | 09:00 - 09:00

ISO 27001 Implementation

A unique ISO 27001 Implementation program designed for consulting firms.

2

Sep

Course details | Norrköping | 10:00 - 15:00

HSA – Grundutbildning (Swedish)

En grundläggande utbildning kring hur HSA fungerar. Vår HSA Grundutbildning vänder sig till HSA-ansvariga, HSA-administratörer och dig som vill veta mer om HSA.

3

Sep

Course details | Norrköping | 10:00 - 15:00

HSA – Fördjupningsutbildning (Swedish)

En utbildning som ger dig djupgående kunskaper kring HSA med fokus på behörighetshantering enligt Patientdatalagen, vårdgivare och vårdenheter, hanteringen av legitimationer för legitimerade yrkesgrupper och personal med skyddade personuppgifter.

12

Sep

Course details | Norrköping | 10:00 - 15:30

SITHS Ansvarig utgivare-utbildning (Swedish)

SITHS Ansvarig utgivare-utbildning vänder sig främst till Ansvariga utgivare, projektledare i SITHS-anslutna organisationer och säkerhetsansvariga i den SITHS-anslutna organisationen. Även personer med rollen Id-administratör kan ha nytta av denna utbildning.

6

Nov

Course details | Norrköping | 10:00 - 15:00

HSA – Grundutbildning (Swedish)

En grundläggande utbildning kring hur HSA fungerar. Vår HSA Grundutbildning vänder sig till HSA-ansvariga, HSA-administratörer och dig som vill veta mer om HSA.

7

Nov

Course details | Norrköping | 10:00 - 15:00

HSA – Adminutbildning (Swedish)

En praktiskt inriktad utbildning som vänder sig till dig som använder eller ska använda gränssnittet HSA Admin för att administrera information i HSA.

4

Dec

Course details | Norrköping | 10:00 - 15:30

SITHS Ansvarig utgivare-utbildning (Swedish)

SITHS Ansvarig utgivare-utbildning vänder sig främst till Ansvariga utgivare, projektledare i SITHS-anslutna organisationer och säkerhetsansvariga i den SITHS-anslutna organisationen. Även personer med rollen Id-administratör kan ha nytta av denna utbildning.