SITHS RA-utbildning

SITHS är en tjänstelegitimation för både fysisk och elektronisk identifiering. Ett ordinarie SITHS-kort innehåller ett personligt Telia e-leg som visar vem du är, och ett SITHS-certifikat som visar identiteten i din yrkesroll.

SITHS-kortet har många användningsområden och är en av de vikigaste grundtjänsterna inom nationell e-hälsa.


SITHS RA-utbildning vänder sig främst till RA-personer, projektledare i SITHS-anslutna organisationer och säkerhetsansvariga i den SITHS-anslutna organisationen. Även personer med rollen ORA eller registeransvarig kan ha nytta av denna utbildning. Utbildningen ger dig t.ex. information om:

  • Vad är SITHS
  • Regelverk och styrande dokument
  • Roller och ansvar
  • Administra va rutiner
  • Överblick SITHS Admin och dess funk oner
  • Centrala säkerhetfrågor
  • Uppföljnings- och revisionsarbete

Utbildningen är godkänd av SITHS Policy Authority och genomförd utbildning uppfyller kravet på godkänd utbildning för RA-personer enligt SITHS regelverk.

Utbildningen hålls i våra lokaler i Norrköping och kostar 5 900 kr/person (exkl. moms).

Utförlig information återfinns i bekräftelsen som du får efter anmälan.
Anmälan sker här nedan.

Om ni är flera från er organisation som behöver gå vår SITHS RA-utbildning kan vi även genomföra utbildningen på plats hos er. Skicka intresseförfrågan till education@securestatecyber.com.

Anmäl dig till denna kurs

Tack! Vi kontaktar dig inom kort