Nationell cybersäkerhetsträning för kommuner och kommunala bolag

På vakt! För samhällets bästa!

Jobbar du i en kommun eller inom ett kommunalt bolag?

Välkommen att anmäla dig!

Nu höjs ribban när det gäller cybersäkerhet för alla kommuner och kommunala bolag.

Skräddarsydd utbildning för den kommunala sektorn. Äntligen!

Varför Nationell cybersäkerhetsträning?

Självklart ska informationssäkerheten vara lika god i hela den kommunala sektorn.

Nationell cybersäkerhetsträning är anpassad till alla verksamheters unika behov, sårbarheter och förberedelsenivåer.

Det gäller sjukvård, omsorg, skolor, förskolor, sociala tjänster, kollektivtrafiken och övriga kommunala och regionala bolag och verksamheter.

Du som jobbar i en kommun eller kommunalt bolag får nu möjlighet att lära dig det som behövs för att skydda just din verksamhet.

Vad kommer jag att lära mig?

  • Under tre utbildningstillfällen blir det träning inom grundläggande informationssäkerhet inklusive aktuell lagstiftning såsom dataskyddsförordningen (GDPR), NIS och säkerhetsskyddslagen. Under utbildningen fokuserar vi på att relatera kunskap inom informationssäkerhet till ditt dagliga arbete samt att hjälpa er organisation att arbeta smart och effektivt genom att ge tips och råd.

Något mer?

  • Som deltagare i Nationell cybersäkerhetsträning för kommuner och kommunala bolag får du kontinuerlig tillgång till den senaste informationen och expertråden, efter genomförd utbildning, under en tolvmånadersperiod genom regelbundna informationsutskick.
  • Diplom i Cyberberedskap i kommunsektorn efter genomförd utbildning
  • Gratis medlemskap i nätverksforum för utbyte av erfarenhet och kontakter framöver. Nätverksforum bygger på regionala utbildningsorten där Nationell cybersäkerhetsträning äger rum.

Var och när går programmet Nationell cybersäkerhetsträning?

  • Utbildningen i Uppsala sker under följande tre tillfällen:

17 juni

28 augusti

25 september

Uppgifter om utbildningslokalerna lämnas i god tid före första utbildningstillfället.

Samtliga kurser inom Nationell cybersäkerhetsträning för kommuner och kommunala bolag bygger på svenska, europeiska och internationella rekommendationer och bestämmelser.

Våra Kursledare

Kursledarna är professionella och erfarna cybersäkerhetsexperter och jurister på Secure State Cyber.

 

Moa Malviker Wellermark

Moa är utbildad jurist med specialisering inom informationssäkerhet och integritetslagstiftning (GDPR). Med sin juridiska bakgrund och långa erfarenhet kring tillämpning av lagstiftningen och dataskyddsfrågor har hon deltagit i det nationella arbetet för hälso- och sjukvården och hjälpt en lång rad myndigheter, landsting och kommuner inom området.

 

 

Jan Karlsson

Jan är certifierad IT-revisor med lång erfarenhet av att implementera och granska ledningssystem för informationssäkerhet enligt ISO 27000-serien. Han har även varit granskningsledare för en lång rad tekniska säkerhetsgranskningar och penetrationstester inom offentlig sektor.

 

Kursavgift: 24 900 kr per deltagare. Avgiften gäller tre heldagsutbildningar inkl lunch och kaffe. Regelbunden kontakt med informationsuppdatering under en tolv månaders period efter kursen ingår.

Sista anmälningsdatum: 30:e maj

OBS! Anmälan före 20:e maj berättigar till rabatterade kursavgifter, vilket gör att två deltagare går för priset på en!

Tack! Vi anmäler oss! 

 

Tack! Vi kontaktar dig inom kort