2018-12-05

HSA Grundutbildning

Nationella katalogtjänsten HSA innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om personer och enheter i Sveriges landsting, kommuner och privata vårdaktörer.

Informationen i HSA utgör viktigt underlag för flera säkerhets- och söktjänster som t.ex. SITHS, NPÖ, Pascal, Hitta och jämför vård på 1177.se


Vår HSA Grundutbildning vänder sig till HSA-ansvariga, HSA-administratörer och dig som vill veta mer om HSA. Du får t.ex. information om:

  • Vad HSA är
  • Nationell infrastruktur
  • Regelverk
  • Roller och ansvar
  • Struktur och innehåll
  • Intern revision för HSA

Utbildningen hålls i våra lokaler i Norrköping och kostar 5 900 kr/person (exkl. moms). Utförlig information återfinns i bekräftelsen som får du ett efter anmälan.

Anmälan sker här nedan.

Om ni är flera från er organisation som behöver gå vår HSA Grundutbildning kan vi även genomföra utbildningen på plats hos er. Skicka intresseförfrågan till utbildning@securestatecyber.com.

Anmäl dig till denna kurs

Tack! Vi kontaktar dig inom kort