HSA Fördjupningsutbildning

Nationella katalogtjänsten HSA innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om personer och enheter i Sveriges landsting, kommuner och privata vårdaktörer.

Informationen i HSA utgör viktigt underlag för flera säkerhets- och söktjänster som t.ex. SITHS, NPÖ, Pascal, Hitta och jämför vård på 1177.se


Vår HSA Fördjupningsutbildning vänder sig till HSA-ansvariga och andra beslutsfattare inom vård och omsorg, t.ex. verksamhetschefer och IT-chefer. Fördjupningsutbildningen fokuserar på följande områden:

  • Patientdatalagen och den nationella behörighetsmodellen
  • Medarbetaruppdragets uppbyggnad och användning
  • Angivelse av Vårdgivare och Vårdenheter i HSA
  • Skyddade personuppgifter
  • Hantering av HOSP-informa on (information i registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal) från Socialstyrelsen

Utbildningen hålls i våra lokaler i Norrköping och kostar 6 900 kr/person (exkl. moms). Uförlig information återfinns i bekräftelsen som får du ett efter anmälan.

Anmälan sker här nedan.

Om ni är flera från er organisation som behöver gå vår HSA Grundutbildning kan vi även genomföra utbildningen på plats hos er. Skicka intresseförfrågan till utbildning@securestatecyber.com.

Anmäl dig till denna kurs

Tack! Vi kontaktar dig inom kort