Tjänster

Utbildning

Företagets säkerhet är allas ansvar. För att upprätthålla god informationssäkerhet krävs att de anställda är medvetna om vad det innebär. Genom att öka medvetandet och de anställdas kunskap kommer företaget vara bättre förberett för att klara båda interna och externa hot.

Vi på Secure State Cyber tror på ett helhetsangreppssätt för informationssäkerhet, där organisationer effektivt kan mäta, övervaka och hantera sina cyberrisker. Just därför arbetar vi med ett industriledande verktyg som hjälper till att öka medvetenheten och bidra till bästa möjliga utbildning och skydd mot cyberhot.

Vi utvecklar också eget utbildningsmaterial. Våra kunniga branschexperter utvecklar dessa utbildningar för att hjälpa våra kunder att få den kunskap som krävs för att skydda sig idag. Våra experter kan också specialutveckla material för större målgrupper eller företag vid förfrågan.

Se vårt sortiment av medvetenhetstjänster nedan:

Cybermedvetenhet: program

Läs mer

Nationell cybersäkerhetsträning för kommunsektorn

Läs mer

Cybersäkerhet: Utbildning

Läs mer

GDPR utbildning

Läs mer

Skräddarsydd Informationssäkerhetsutbildning

Läs mer

Vård och omsorg - HSA

Läs mer

Vård och omsorg - SITHS

Läs mer