På vakt! För samhällets bästa!

Nationell cybersäkerhetsträning för kommuner och kommunala bolag

Jobbar du i en kommun eller inom ett kommunalt bolag?

Välkommen att anmäla dig!

Nu höjs ribban när det gäller cybersäkerhet för alla kommuner och kommunala bolag.

Skräddarsydd utbildning för den kommunala sektorn. Äntligen!

 

Varför Nationell cybersäkerhetsträning?

Självklart ska informationssäkerheten vara lika god i hela den kommunala sektorn.

Nationell cybersäkerhetsträning är anpassad till alla verksamheters unika behov, sårbarheter och förberedelsenivåer.

Det gäller sjukvård, omsorg, skolor, förskolor, sociala tjänster, kollektivtrafiken och övriga kommunala och regionala bolag och verksamheter.

Du som jobbar i en kommun eller kommunalt bolag får nu möjlighet att lära dig det som behövs för att skydda just din verksamhet.

Vad kommer jag att lära mig?

  • Under tre utbildningstillfällen blir det träning inom grundläggande informationssäkerhet inklusive aktuell lagstiftning såsom dataskyddsförordningen (GDPR), NIS och säkerhetsskyddslagen. Under utbildningen fokuserar vi på att relatera kunskap inom informationssäkerhet till ditt dagliga arbete samt att hjälpa er organisation att arbeta smart och effektivt genom att ge tips och råd.

Något mer?

  • Som deltagare i Nationell cybersäkerhetsträning för kommuner och kommunala bolag får du kontinuerlig tillgång till den senaste informationen och expertråden, efter genomförd utbildning, under en tolvmånadersperiod genom regelbundna informationsutskick.
  • Diplom i Cyberberedskap i kommunsektorn efter genomförd utbildning
  • Gratis medlemskap i nätverksforum för utbyte av erfarenhet och kontakter framöver. Nätverksforumet utgår från den regionala utbildningsorten där Nationell cybersäkerhetsträning äger rum.

Var kan jag gå Nationell cybersäkerhetsträning?

  • Välj mellan tre regionala center: Lund, Uppsala och Sundsvall.

Vilka datum går Nationell cybersäkerhetsträning?

  • Det blir tre utbildningstillfällen på varje ort. Fullbordat deltagande i samtliga tre tillfällen berättigar till Diplom i Cyberberedskap. Datum för 2020 kommer snart. 
LundUppsalaSundsvall
5 juni  201917 juni 201918 juni 2019
27 augusti 201928 augusti 201929 augusti 2019
24 september 201925 september 201926 september 2019

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga kurser inom Nationell cybersäkerhetsträning för kommuner och kommunala bolag bygger på svenska, europeiska och internationella rekommendationer och bestämmelser.

 

Våra kursledare

Kursledarna är professionella och erfarna cybersäkerhetsexperter och jurister på Secure State Cyber med huvudansvarig Jan Karlsson.

Kursavgift24 900 kr per deltagare. Avgiften gäller tre heldagsutbildningar inkl lunch och kaffe. Regelbunden kontakt med informationsuppdatering under en tolvmånadersperiod efter kursen ingår.

Anmäl intresse direkt till oss inför kurser 2020.

Välkommen!

Nationella Cybersäkerhetsträningar