Hantering av GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR) är ett obligatoriskt krav på alla organisationer som hanterar personuppgifter för EU-medborgare. Att säkerställa rätt hantering av GDPR kräver både expertkunskap och tid.

Ett team av expert jurister inom dataintegritet

Secure State Cyber har ett team av juridiska experter som är dedikerade åt GDPR och sekretesslag. Vårt team hjälper kunder att implementera de policys, den personinformation och den teknik som krävs för att följa GDPR.

När vi implementerar GDPR hos våra kunder kan de förvänta sig att;

  • vi ger er tillgång till vårt team av juridiska experter,
  • vi kommer att ge er stöd vid varje steg på vägen,
  • vi ger er tillgång till våra professionella verktyg,
  • GDPR-genomförandet kommer att anpassas för att möta just er nivå av säkerhet och behov.

Vi erbjuder hållbara och kundorienterade lösningar

När vi hjälper våra kunder genom implementeringsfasen följer vi ett väl beprövat tillvägagångssätt. Secure State Cyber säkerställer tillhandahållandet av tjänster som både är hållbara, säkra för kunden och som inte hindrar organisationens behov.

Då varje organisation har olika risker och hotlandskap kräver varje organisation olika typer av säkerhetsnivåer. Genom att tillhandahålla analys, planering och genomförande med stöd för certifiering samt pågående kontroller, säkerställer vi att policy och riktlinjer fortsätter att uppfyllas i ordning med sekretesslagarna.

Kontakta Oss

Tack för att du vill skapa kontakt med oss! Vi hör av oss.

Fler Tjänster

Dataskyddsombud

Läs mer