DATASKYDDSOMBUD

Ett krav i dataskyddsförordningen (GDPR), är att vissa organisationer måste ha ett utsett dataskyddsombud (DPO/DSO). Den här rollen kräver en expert på dataskyddslagstiftning och informationssäkerhet för att övervaka efterlevnaden och skydda organisationens personuppgifter. Att utse en DPO inom er organisation är inte en lätt uppgift. Tilldelas någon uppgiften som inte är tillräckligt kvalificerad utsätter ni er organisation för onödiga risker. Det kan även vara dyrt att hyra en DPO på heltid då det råder brist på kunskap inom fältet.

ERFARENHET OCH KVALIFICERADE EXPERTER

Secure State Cyber erbjuder en DPO-tjänst som gör det möjligt för organisationer och företag att använda våra experter för ett rimligt pris. Vår DPO samarbetar med er som kund och Datainspektionen och fungerar som tillsynsmyndighetens utsedda kontaktperson.

VI KOMBINERAR VÅR GDPR- OCH VÅR INFORMATIONSSÄKERHETSEXPERTIS

Vi på Secure State Cyber vill se till så att våra kunder möter de juridiska krav som GDPR ställer. Genom att kombinera vår juridiska expertis och vår informationssäkerhetsexpertis kan vi erbjuder omfattande tjänster så som:

  • Expertrådgivning
  • Konsekvensbedömningar för dataskydd
  • Utreda personuppgiftsincidenter
  • Årlig sårbarhetsskanning av era system som lagrar eller behandlar personuppgifter
  • Utbildning på plats
  • Utförandet av en GAP-analys som resulterar i en årlig statusrapport hur organisationen möter GDPR-kraven samt åtgärdsförslag för att förbättra efterlevnaden.

Vill du lära mer?

Tack för att du vill skapa kontakt med oss! Vi hör av oss.

Fler Tjänster

Hantering av GDPR

Läs mer