Utbildning och medvetenhet

CYBERMEDVETENHETSPROGRAM

En enstaka PowerPoint-presentation om cybersäkerhet är inte tillräckligt för att skapa en säkerhetskultur inom en organisation. Därför erbjuder Secure State Cyber en omfattande och automatiserad cybersäkerhetsplattform som täcker allt från cybersäkerhetsutbildning, social engineering simuleringar, obligatoriska undersökningar och rapporter i realtid. Plattformen är designad för att göra det snabbare, enklare och mindre komplext för organisationer av alla typer och storlekar att förstå deras cyberrisker och hjälpa dem ta de steg som krävs för att reducera dessa risker.

Vår molnbaserade lösning gör om cybersäkerhet från en IT-centrerad och ofta reaktiv funktion, till en strategisk och proaktiv indikator för organisationen. Genom att använda ett korsfunktionellt och människocentrerat angreppssätt mot cyberrisker så kommer er organisation kunna minska utsattheten för det växande problemet med cyberbrottslighet, både för personal, data, immateriella tillgångar och intellektuella rättigheter. Cybermedvetenhetsprogrammet kommer att ge dig:

 • Kontinuerliga utbildningar
 • Simulerade phishing-attacker
 • Incidentrapportering och loggning
 • Riskbedömningar och undersökningar
 • Rapportering, segmenterat baserat på team och kopplat till cybersäkerhetsstandarder

 

 

Nyckelfaktorer

Kontinuerliga utbildningar

Plattformen kommer förinstallerat med utbildningsmaterial och vidareutbildningar som automatiskt kan skickas ut till användare efter riktiga eller simulerade säkerhetsincidenter. Detta inkluderar kurser så som:

 • Cyberbrottens värld
 • Social Engineering 101
 • Malware 101
 • Skydda dig
 • Avancerad Social Engineering
 • Fördjupning om Malware
 • Fysisk säkerhet
 • Betydelsen av IT-säkerhetspolicy
 • Avancerad behörighetssäkerhet
 • Förebyggande av incidenter
 • Felaktig användning av IT
 • Enhetsförlust

 

Våra egendesignade kurser kan levereras automatiskt via verktyget,  men det finns också möjligheten att skapa skräddarsydda kurser med vår editor, alternativt importera SCORM 1.2 kurser.

Utöver utbudet av kurser, erbjuder plattformen årliga repetitionskurser designade för att hjälpa erfarna användare att hålla sig uppdaterade med de senaste hoten och best practice inom säkerhetsområdet, utan att behöva upprepa gammalt kursinnehåll. Alla kurser har obligatoriska test efter utbildningen som behöver avklaras.

Finns det en speciell utmaning som din organisation står inför? Låt oss hjälpa dig bygga skräddarsydda kurser och skicka ut dem till specifika grupper av anställda, hela avdelningar eller hela organisationen.

 

Incidentrapportering och simulerade phishing-attacker

Plattformen har ett användarvänligt verktyg för att logga incidenter som en säkerhetsansvarig sedan kan analysera. Detta hjälper säkerhetsansvariga att få en bättre överblick av hot och risktrender. Verktyget har också inbyggda automatiserade phishing-simuleringar designade för att testa användarnas kunskaper efter att de har tränats i hur de upptäcker och undviker social engineering-attacker. Du kan skräddarsy dessa phishing-simuleringar för att skapa en simulerad spear phishing-attack, specifik till din organisation.

Användandet av både den inbyggda loggningen och de automatiserade phishing-simuleringarna hjälper de säkerhetsansvariga att identifiera potentiella mänskliga svagheter. Dessa risker kan sedan åtgärdas genom automatiserade utbildningar för anställda som varit involverade i incidenterna.

Över 60% av de anställda vi frågat svarade att de ville anmäla potentiella attacker och hjälpa organisationen. Det är då viktigt att skapa ett arbetsflöde som tillåter anmälningar att ske på ett enkelt och hanterbart sätt. Vår plattform gör det enkelt för de anställda att rapportera phishing- eller säkerhetsincidenter och belönar dem samtidigt för deras aktiva del av säkerhetskulturen. Detta höjer även de anställdas medvetenhet eftersom de direkt informeras om det var en simulerad attack eller en riktig.

 

Riskbedömningar och undersökningar

Genom att skapa frågeformulär till chefer och cybersäkerhetsansvariga kan organisationer få insyn i de olika uppfattningarna som finns inom organisationen och jämföra dem med hur verkligheten ser ut.

Detta interaktiva verktyg markerar områden som kan reducera cyberrisken, kategoriserar dem baserat på riskfaktor och prioriterar dem baserat på den våra säkerhetsexperters kunskap. För IT-ansvariga blir det ett smidigt verktyg för att prioritera framtida projekt, samtidigt som det ger en öppenhet för ledningen att förstå vilka steg som behöver tas för att reducera risker.

Rapportering

Insiktsfulla rapporter innehållandes matriser och nyckeltal för risker som gör det enkelt för chefer, högsta ledningen och styrelser att greppa cyberrisker och vilka organisatoriska åtgärder som krävs för att hantera dessa.

Genom algoritmer beräknas en cybersäkerhetspoäng på avdelnings- och organisationsnivå. Säkerhetsroller på avdelnignsnivå tillåter anpassad tillgång till instrumentpaneler och rapportfunktioner.

Baserat på den input de ger, kan vi kalkylera ett NIST Readiness score och anknyta självbedömningar tillbaka till varje underkategori i NIST.

 

Fokuserat på människor

För anställda och chefer på olika nivåer ger denna plattform en insyn i människocentrerade risker baserat på funktion, plats och individ. Detta gäller så väl ansvarstagande för återhämtningsaktiviteter som beteende för att reducera organisationens cyberrisker.

Plattformen är byggt med globala organisationer i åtanke och har således ett flerspråkigt användargränssnitt.

Enkelt att implementera och redo att användas från dag ett

Verktyget är enkelt att implementera och helt skalbart genom vår molninfrastruktur, med låg administrativ belastning på din IT eller ditt säkerhetsteam. Integration med Office365, ADFS och SAML-baserade IDP’er tillåter single-sign on och automatiserad användarimport, vilket gör det snabbt och enkelt för användare att börja använda plattformen med en gång.

Plattformen är designad och skapad av säkerhetsexperter, vilket innebär att verktyget redan från dag ett kommer laddat med innehåll som ger en god överblick över hotlandskapet och hur anställda kan skydda sin organisation.

För en gratis demo, tryck nedan för att kontakta oss.

Gratis demo

Din information har skickats.