Tjänster

TYPER AV TJÄNSTER VI ERBJUDER

Om informationssäkerhet är målet, så kan standarder/modeller/best practice (tillsammans kallat för standarder) ses som alternativa vägar för att uppnå detta mål.  Arbetsområdena inom varje standard grupperas på olika sätt, med ord som bl.a. identifiera, analysera, utforma, förbättra, agera.

För att täcka in alla arbetsuppgifter som ingår i ett informationssäkerhetsarbete, oavsett standard, så har Secure State Cyber valt att benämna sina arbetsområden enligt följande:

Säkerhetsgranskning

Läs mer

Identifiera & Implementera

Läs mer

Oberoende Granskning

Läs mer

Incidenthantering

Läs mer

Vill du bli kontaktad av oss?

Tack för att du vill skapa kontakt med oss! Vi hör av oss.