Tjänster

TYPER AV TJÄNSTER VI ERBJUDER

Om informationssäkerhet är målet, så kan standarder/modeller/best practice (tillsammans kallat för standarder) ses som alternativa vägar för att uppnå detta mål. Tyvärr grupperas arbetsområdena inom varje standard på olika sätt, med ord som bl.a. identifiera, analysera, utforma, förbättra, agera.

För att täcka in alla arbetsuppgifter som ingår i ett informationssäkerhetsarbete, oavsett standard, så har Secure State Cyber valt att benämna sina arbetsområden enligt följande:

Identifiera & Implementera

Läs mer

Oberoende Granskning

Läs mer

Incidenthantering

Läs mer

Utbildning & Medvetenhet

Läs mer

Vill du bli kontaktad av oss?

Tack för att du vill skapa kontakt med oss! Vi hör av oss.