Utbildning och medvetenhet

Grundkurs i Informationssäkerhet

Detta är vår grundkurs i informationssäkerhet. Utbildning ger en ökad förståelse för vad informationssäkerhet är och hur organisationer bör arbeta med dessa frågor på ett strukturerat sätt.

Du lär dig mer kring ledningssystem för informationssäkerhet (LIS/ISO 27000) och hur det kan användas som ett effektivt verktyg för att införa och förbättra organisationens informationssäkerhetsarbete.

Under utbildningen får du en orientering i ISO 27000-seriens olika delar samt principen hur standarden kan användas för att möta de olika krav som en verksamhet ställs inför när det gäller informationssäkerhet.

Om ni är flera från er organisation som behöver gå en informationssäkerhetsutbildning kan vi även genomföra utbildning på plats hos er. Skicka då intresseförfrågan till [email protected]