Utbildning och medvetenhet

Cybersäkerhet

Cybersäkerhet och informationssäkerhet används ibland som synonymer men det finns skillnader. Cybersäkerhet är en del av informationssäkerhet och fokuserar på att skydda digitala tillgångar vilket inkluderar digital information samt tillhörande hårdvara som krävs för att den digitala informationen ska vara tillgänglig och fungera. Även attacker så som avancerade riktade hot, vilket är planerade attacker mot ett förbestämt offer, räknas till kategorin Cybersäkerhet. Just Cybersäkerhet blir allt viktigare då attacker mot digitala tillgångar blir vanligare och mer avancerade.

​Secure States Cybersäkerhetutbildningen är lämplig för t.ex. CIO eller IT-chef, linjechefer  vars ansvarsområde innefattar stort beroende av digitalisering, t.ex. e-handel, media, sociala tjänster, processägare av IT-processer, inköpare med ansvar för digitala tjänster, IT-strateger och IT-arkitekter.

  • Cybersäkerhet, Grundutbildning –  denna utbildningen förklarar vad cybersäkerhet är och hur det förhåller sig till informationssäkerhet. Dessutom presenterar utbildningen cybersäkerhetsrelaterade risker och attacker samt  arkitektur och begrepp relaterad till informationssäkerhet.
  • Cybersäkerhet, Omvärldsbevakning – Cyberattacker och cybersäkerhet är relativt nya begrepp. Stater attackerar varandra på nätet av flera olika anledningar. Värdet av attackerna är svåra att bedöma eftersom mycket hålls hemligt eller sker obemärkt. Denna utbildning förklarar hur cyberattacker går till, vilka som utför och vilka som blir drabbade.

Grundutbildning

Cybersäkerhet är ett begrepp som blir allt vanligare och får allt större betydelse för både företag och myndigheter. Nästan alla företag hanterar idag digital information men det är få som vet huruvida informationen är säker. Vi erbjuder en utbildning där vi presenterar vad cybersäkerhet innebär för företag och myndigheter samt hur digital information kan skyddas.

Klicka här för att läsa mer om Cybersäkerhet Grundutbildning.

Målet med genomförd utbildning är att du ska ha kunskap om:

  • Vad cybersäkerhet är
  • Olika cyberhot mot en organisation
  • Verktyg för att skydda datorer och nätverk
  • Hur cyberattacker kan hanteras

Utbildningen är lämplig för CIO eller IT-chef, linjechefer  vars ansvarsområde innefattar stort beroende av digitalisering, t.ex. e-handel, media, sociala tjänster, processägare av IT-processer, inköpare med ansvar för digitala tjänster, IT-strateger och IT-arkitekter.

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Om ni är flera från er organisation som behöver gå på informationssäkerhetsutbildning kan vi även genomföra utbildning på plats hos er. Skicka då intresseförfrågan till [email protected]

Omvärldsbevakning

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beskriver IT-säkerhet som nödvändigt för att skydda kritisk infrastruktur och samhällsviktiga verksamheter, NATO beskriver cybersäkerhet som en av sina huvudfunktioner och samtidigt som USA och Kina bedriver cyberkrig mot varandra så tjänar kriminella ligor pengar på attacker mot privatpersoner och företag genom cyberattacker. I denna utbildning presenteras vad som händer i världen och vilka hot cyberattacker utgör.

Klicka här för att läsa mer om utbildningen Cybersäkerhet omvärldsbevakning.

Målet med genomförd utbildning är att du ska få kunskap om:

  • Varför cybersäkerhet får en allt viktigare roll i världen
  • Vad Internet är och hur det är uppbyggt
  • Cyberkrigsföring mellan stater och organisationer
  • Cyberattacker och dess potential

Utbildningen är lämplig för CIO eller IT-chef, linjechefer  vars ansvarsområde innefattar stort beroende av digitalisering, t.ex. e-handel, media, sociala tjänster, processägare av IT-processer, inköpare med ansvar för digitala tjänster, IT-strateger och IT-arkitekter.​

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Om ni är flera från er organisation som behöver gå på informationssäkerhetsutbildning kan vi även genomföra utbildning på plats hos er. Skicka då intresseförfrågan till [email protected]

Kommande utbildningar