Dataskyddsförordningen och dataskyddslagen: vad är skillnaden?

De flesta känner nog vid det här laget till att dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla som lag i alla EU:s medlemsländer den 25 maj. Nyligen, den 24 april, publicerade regeringen dataskyddslagen som också kommer att träda i kraft den 25 maj. Vad är skillnaden och vad säger egentligen dataskyddslagen?

 

År 1995 antog EU dataskyddsdirektivet för att skydda enskilda personer från kränkande personuppgiftsbehandling. I Sverige infördes då personuppgiftslagen (PuL) tillsammans med personuppgiftsförordningen för att uppfylla direktivet.

 

Nu ersätter EU dataskyddsdirektivet med en egen förordning, nämligen dataskyddsförordningen (GDPR). I Sverige träder därför dataskyddslagen i kraft den 25 maj och ersätter PuL…. FEL!

 

Dataskyddslagen är inte samma sak som dataskyddsförordningen (GDPR). Men båda träder i kraft den 25 maj. Förvirrad? Låt oss backa ett steg och reda ut detta från början.

 

Denna artikel är ett utdrag från en större tidigare publicering. Läs hela publiceringen här!