Regeringen beslutar om ny nationell informations- och cybersäkerhetsstrategi

Publicerad den juni 30, 2017

Regeringen har tagit fram en nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet och prioriterar sex strategiska områden:

  • Säkerställa en systematisk och samlad ansats i arbetet med informations- och cybersäkerhet,
  • Öka säkerheten i nätverk, produkter och system
  • Stärka förmågan att förebygga, upptäcka och hantera cyberattacker och andra it-incidenter
  • Öka möjligheterna att förebygga och bekämpa it-relaterad brottslighet
  • Öka kunskapen och främja kompetensutvecklingen
  • Stärka det internationella samarbetet

”Strategin visar tydligt på samhällets behov av en god informations- och cybersäkerhet och att detta uppnås genom att människor, processer och teknik samarbetar. Skyddet måste finnas över hela kedjan och inom alla delar av samhället. Inrikesministern poängterar i pressreleasen att ansvaret ligger på alla organisationsnivåer, från högsta ledningen till en vanlig användare.” säger Jan Karlsson, Utvecklingschef och Informationssäkerhetsexpert (CISA, CRISC) Secure State AB

Källor

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/ny-nationell-informations–och-cybersakerhetstrategi/

https://www.svd.se/ygeman-vi-kommer-se-fler-avancerade-attacker/i/utvalt/om/cyberattackerna-mot-sverige