Läs vår artikel om GDPR och hur den påverkar er organisation

Publicerad den november 20, 2017

Den nya dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 Maj 2018 och kommer att gälla som lag i hela EU. Förordningen ersätter den nuvarande personuppgiftslagen och ställer nya krav när det gäller behandling av personuppgifter. Många organisationer ställer sig frågan vad den nya förordningen innebär för dem.

Secure State har skrivit en artikel publicerad i Affärsstaden där vi hjälper till att reda ut begrepp och belysa just hur GDPR kan komma att påverka er organisation. Artikeln tar utgångspunkt i frågan: ”Varför bör GDPR stå på ledningens agenda?” och hela artikeln kan läsas här.

—-

Secure State är ett oberoende kunskapsföretag med specialkompetens inom området Cybersäkerhet och informationssäkerhet, däribland avseende GDPR. Vi hjälper våra kunder att skapa tillit till sina system och processer så att deras verksamhet skyddas. Vi arbetar för flera organisationer inom både offentlig och privat sektor för att hjälpa dem i deras arbete med den nya dataskyddsförordningen.