Gasellföretaget sätter standarden för it-säkerhet: ”Allas ansvar”

Publicerad den november 6, 2018

Det finns stora möjligheter med digitaliseringen, men den innebär också ett ökat säkerhetshot. En tilltagande it-närvaro ökar attackytan och höjer hotbilden mot företag, myndigheter, landsting och kommuner. Säkerhetsföretaget Secure State Cyber har utvecklat en unik helhetslösning och utsågs nyligen till Gasellföretag.

– Digitaliseringen skapar en sårbarhet som vi tidigare inte har sett och alla branscher som har värdefull information bör se allvarligt på it-säkerhetsfrågan, säger Jan Karlsson, Co founder Secure State Cyber. I takt med att företag och myndigheter blir allt mer digitala ökar även sårbarheten inför olika typer av cyberhot – men ofta stöttas inte komplexa molnlösningar upp av ett tillräckligt starkt it-skydd. Många företag hamnar lätt i en teknikfälla när olika lösningar implementeras för att skydda företagsinformation, men ofta räcker det inte till för att undvika att känslig data hamnar i fel händer.

– Man kan inte köpa en applikation och tro att man är skyddad, omvärlden är komplex och föränderlig och det kräver ett kontinuerligt skyddsarbete, säger Jan Karlsson från Secure State Cyber.

”Säkerhet är allas ansvar”

Secure State Cyber’s helhetslösning inom informations-och cybersäkerhet skiljer sig fråntraditionella lösningar. Lösningen har ett teknikfokus men bolaget utbildar även organisationer i att själva mäta, övervaka och hantera såväl interna som externa cyberhot.

– Företagets säkerhet är allas ansvar och för att upprätthålla en god informationssäkerhet krävs att anställda är medvetna om vad det innebär och att dem även är bättre förberedda på olika typer av cyberhot.

Utsett till Gasellföretag

Secure State Cyber utför även oberoende granskningar hos företag som behöver en opartisk granskning av informationssäkerhet

– ett helhetskoncept som har visat sig vara framgångsrikt. Secure State Cyber expanderar nu med kontor i Lund och Kanada – en expansion som ska ge möjlighet att erbjuda övervakningstjänster inom ett större geografiskt område. Nyligen utsågs även bolaget till Gasellföretag.

– Det är en bekräftelse på det jobb vi har lagt ner. Vi paketerar lösningar på ett nytt sätt och branschförändringar och införandet av GDPR har ökat efterfrågan, vilket syns på vår omsättning, avslutar Jan Karlsson.