Jonas

Jag har jobbat på Secure state Cyber i fem år och har mina akademiska rötter i kognitionsvetenskap med en master i Human-Computer-Interaction. Min utbildning förberedde mig för utredande uppgifter, något som har fungerat perfekt att konvertera över till arbetet inom informationssäkerhet. Kunskapen kring att utreda problem, intervjua både experter och lekmän samt förmågan att kommunicera på ett tydligt sätt har varit mig till stort gagn i mitt arbete. Jag jobbar främst med administrativa säkerhetsfrågor och hjälper våra kunder med att kartlägga deras organisationer och hitta de bästa vägarna att uppnå ännu större trygghet i  respektive organisation utifrån förutsättningarna.

Jag tycker att vårt arbete inom cybersäkerhet är genuint spännande och jag märker hur det är en sektor som växer dag för dag. När jag började för fem år sedan var informationssäkerhet oftast en lite del av en verksamhets IT-avdelning. Nuförtiden är det en egen verksamhet med många expertfält som jobbar parallellt med alla andra stödfunktioner som ett seriöst företag eller en statlig myndighet behöver. Just att det är en så tvärvetenskaplig verksamhet bidrar också det roliga. Genom att arbeta på Secure state Cyber tar jag del av den här spännande utvecklingen och delar den med andra som är proffs inom sin del av cybersäkerhetssektorn.

Jonas

Jag har jobbat på Secure state Cyber i fem år och har mina akademiska rötter i kognitionsvetenskap med en master i Human-Computer-Interaction. Min utbildning förberedde mig för utredande uppgifter, något som har fungerat perfekt att konvertera över till arbetet inom informationssäkerhet. Kunskapen kring att utreda problem, intervjua både experter och lekmän samt förmågan att kommunicera på ett tydligt sätt har varit mig till stort gagn i mitt arbete. Jag jobbar främst med administrativa säkerhetsfrågor och hjälper våra kunder med att kartlägga deras organisationer och hitta de bästa vägarna att uppnå ännu större trygghet i  respektive organisation utifrån förutsättningarna.

Jag tycker att vårt arbete inom cybersäkerhet är genuint spännande och jag märker hur det är en sektor som växer dag för dag. När jag började för fem år sedan var informationssäkerhet oftast en lite del av en verksamhets IT-avdelning. Nuförtiden är det en egen verksamhet med många expertfält som jobbar parallellt med alla andra stödfunktioner som ett seriöst företag eller en statlig myndighet behöver. Just att det är en så tvärvetenskaplig verksamhet bidrar också det roliga. Genom att arbeta på Secure state Cyber tar jag del av den här spännande utvecklingen och delar den med andra som är proffs inom sin del av cybersäkerhetssektorn.