Andrea

Jag arbetar som informationssäkerhetskonsult och jurist på Secure State Cyber sedan 2018. I första hand arbetar jag med att hjälpa våra kunder i deras arbete med dataskyddsförordningen och kompletterande lagstiftning. Vidare stöttar jag kunderna i deras löpande informationssäkerhetsarbete och med att upprätta avtal.

Konsultrollen är väldigt varierande både när det gäller arbetsuppgifter och kunder, vilket jag tycker är stimulerande. Informationssäkerhetsområdet är ett mycket spännande och utvecklande område och jag ser fram emot att fortsatt vara en del av Secure State Cybers arbete med att skapa trygghet för så många som möjligt i det digitala samhället. Secure State Cybers teamarbete gör att jag aldrig känner mig ensam i mitt arbete.

Andrea

Jag arbetar som informationssäkerhetskonsult och jurist på Secure State Cyber sedan 2018. I första hand arbetar jag med att hjälpa våra kunder i deras arbete med dataskyddsförordningen och kompletterande lagstiftning. Vidare stöttar jag kunderna i deras löpande informationssäkerhetsarbete och med att upprätta avtal.

Konsultrollen är väldigt varierande både när det gäller arbetsuppgifter och kunder, vilket jag tycker är stimulerande. Informationssäkerhetsområdet är ett mycket spännande och utvecklande område och jag ser fram emot att fortsatt vara en del av Secure State Cybers arbete med att skapa trygghet för så många som möjligt i det digitala samhället. Secure State Cybers teamarbete gör att jag aldrig känner mig ensam i mitt arbete.