Vision och ledstjärna

Att skapa trygghet för alla i det digitala samhället

Genom expertkompetens utvecklar vi företags, myndigheters och organisationers informationssäkerhet, så att hela samhället blir tryggare för alla individer.

 

Värderingar

Professionella och pålitliga

Förtroende och tillit är en förutsättning för god informationssäkerhet och därför agerar vi alltid professionellt med integritet och respekt. Vi är pålitliga och levererar alltid det vi åtar oss med hög kvalité och noggrannhet.

Resultantinriktade och kundfokuserade

I våra uppdrag är vi resultatinriktade, lösningsorienterade och affärsmässiga för att säkerställa största möjliga nytta för våra kunder och partners. Vi sätter kunden i centrum och utgår från kundens förutsättningar och behov. Vi arbetar i team för att säkra hög kvalité i våra leveranser och för att undvika beroende av nyckelpersoner.

Engagerade och hjälpsamma             

Vi är positiva och engagerade samt stödjer våra kunder och kollegor i alla lägen. Samarbete och arbete i team utgör grunden för våra leveranser. Vi är måna om våra kunders rykte och upprätthåller alltid goda relationer med de intressenter som kunden har. Vi är prestigelösa och låter våra kunder stå i centrum.

Initiativrika och innovativa

Vi ser möjligheter och förbättringspotential i allt vi gör. Flexibilitet och agila metoder är en naturlig del av vårt arbetssätt. Vår gemensamma kompetens och samlade erfarenhet utgör en viktig del av den verktygslåda vi använder för att lösa våra uppgifter.

Analytiska och strukturerade

Vi har ett strukturerat arbetssätt och vårt arbete präglas av ordning och reda. Med beprövade metoder och moderna verktyg skapar vi hållbara resultat. Vår breda kompetens och analytiska förmåga skapar hög kvalité i det vi levererar vilket gynnar våra kunder, partners och oss.