Integritetspolicy

Allmänt

Vi utvecklar er informationssäkerhet ur både ett tekniskt och juridiskt perspektiv, eftersom vi vill skapa trygghet för alla i det digitala samhället. Denna policy beskriver de personuppgifter vi samlar in samt hur de används och delas.

Vår policy gäller alla Secure States Cybers tjänster och övrig kontakt med Secure State Cyber, såsom besök på webbplats ( www.securestatecyber.com) och epostkommunikation.

Vi kommer periodvis att uppdatera denna integritetspolicy. Alla ändringar till denna policy kommer att publiceras på denna sida, och vid viktiga ändringar kommer vi även att meddela detta tydligt på vår hemsida.

Även om vi kommer göra vårt bästa för att meddela dig om förändringar i våran integritetspolicy uppmanar vi dig att periodiskt granska denna policy.

 

 

Personuppgiftsansvarig

Secure State Cyber är personuppgiftsansvarig för uppgifterna vi samlar in om dig och behandling som sker för ändamål och medel som bestäms av Secure State Cyber, t.ex. personuppgifter från besökare på vår webbplats och kunders kontaktuppgifter.

När vi emellertid behandlar dina personuppgifter för en kunds räkning, t.ex. vid utförandet av våra tjänster, är vi enbart personuppgiftsbiträde. Vid dessa situationer ber vi er att istället kontakta den personuppgiftsansvarige, vanligtvis vår kund. Är ni osäkra på vem som är ansvarig får ni gärna kontakta oss så hjälper vi er att reda ut detta.

Vilka typer av personuppgifter samlar vi in om dig som kund?

När du besöker vår webbplats eller för att du ska kunna köpa våra tjänster eller kontakta oss för information eller service samlar vi i vissa fall in personuppgifter om dig, enligt nedan:

Uppgifter som du själv lämnar till oss

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du besöker vår webbplats, köper en viss tjänst, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, kontaktar oss eller använder våra digitala kanaler.

Uppgifter som samlas in när du besöker vår hemsida

När du besöker vår hemsida registrerar vi information om din användning. Denna information omfattar vilka sidor du besöker och hur du beter dig på webbplatsen. Denna information kan omfatta operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika identifieringsfiler. Vänligen se vår cookie-policy för mer information.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Ändamål

För Secure State Cybers kunder:

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

 • Uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som kund, t.ex. administration, bearbetning och genomförande av inköp, fakturering och tillhandahållande av stöd
 • Följa tillämplig lagstiftning, såsom t.ex. bokföringslagen

För dig som prenumererat på vårt nyhetsbrev och visade intresse genom att fylla i vårt online formulär:

Secure State Cyber behandlar dina personuppgifter för att:

 • Kunna kommunicera med dig om erbjudanden, inbjudningar till events, och riktad marknadsföring av Secure State Cybers tjänster

För besökare på vår hemsida:

Secure State Cyber behandlar dina personuppgifter för att:

 • Analysera hur du beter sig på vår hemsida för att göra förbättringar i relation till användarupplevelse och användarvänlighet.
 • Analysera vilka av våra sidor och tjänster som är mest intressanta för besökare.

Laglig grund

Vår behandling av dina personuppgifter görs utifrån följande lagliga grunder:

För Secure State Cybers kunder:

 • Avtal och rättslig förpliktelse – För att uppfylla våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter

För dig som prenumererat på vårt nyhetsbrev och visade intresse genom att fylla i vårt online formulär:

 • Samtycke – Som du lämnar vid anmälan till vår epostprenumeration

För besökare på vår hemsida:

 • Samtycke – För icke nödvändig behandling, såsom statistik
 • Intresseavvägning – För behandling som är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla en snabb och användarvänlig hemsida eller för att du ska kunna besöka den

Hur delas den här informationen?

IT-leverantörer

För att tekniskt kunna behandla dina personuppgifter kan de komma att överföras till de IT-leverantörer som tillhandahåller våra plattformar/CRM-system. I dessa fall har vi genom personuppgiftsbiträdesavtal ställt krav på leverantören för att försäkra oss om att de hanterar uppgifterna på ett bra och säkert sätt.

Tredje land

Skulle dina personuppgifter hanteras utanför EU/EES-området (tredje land) så berättar vi det för dig i samband med relevanta processer. Hanteringen sker i så fall i enlighet med de skyddsregler som finns i dataskyddslagstiftningen. I dagsläget sker ingen sådan överföring.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det finns ett syfte med hanteringen. När detta syfte eller ändamål inte längre finns, till exempel om ett avtal inte längre gäller eller ärendet är färdigbehandlat, kommer dina personuppgifter att hanteras enligt de lagregler som gäller för arkivering och för att kunna bemöta eventuella rättstvister.

Gällande marknadsföring, lagrar vi uppgifter om våra kunder i högst 24 månader efter att kunden fullgjort ett inköp eller på annat sätt interagerat med Secure State Cyber. Därefter raderas uppgifterna från systemet.

 

Hur kan jag hantera eller radera information om mig?

Antingen på din uppmaning eller på eget initiativ kan Secure State Cyber korrigera, anonymisera, radera eller komplettera personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller vilseledande.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter när som helst, med omedelbar verkan och utan kostnad. Du kan göra detta genom att kontakta Secure State Cyber.

Om du inte vill att Secure State Cyber ska behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du rätt att invända genom att kontakta oss. När vi mottar din invändning, upphör vi att behandla dina personuppgifter för marknadsföring.

Du har även rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter som baserats på en intresseavvägning. I sådana fall kommer Secure State Cyber endast att fortsätta behandlingen om det finns berättigade intressen som skulle väga tyngre än dina intressen.

Rättigheter hos Secure State Cyber

Du har rätt att begära:

 • Tillgång till dina personuppgifter, till exempel registerutdrag eller kopior av dina personuppgifter
 • Korrigering av dina personuppgifter på din förfrågan
 • Radering av dina personuppgifter, om fortsatt behandling inte längre är nödvändig i relation till syftet för vilka de samlades in. Detta förutsatt att det inte finns lagkrav som hindrar oss från omedelbart radera dina personuppgifter i enlighet med, till exempel, bokförings- och skattelagstiftning
 • Begränsningar av behandling om du tror att personuppgifterna är felaktiga och du har begärt en korrigering
 • Utdrag och överföring av dina personuppgifter via ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig, under vissa förutsättningar

Du har rätt att lämna in klagomål angående våra personuppgiftsbehandlingar till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Så här meddelar vi dig om ändringar i denna policy

Vi kommer periodvis att uppdatera denna integritetspolicy. Alla ändringar till denna policy kommer att publiceras på denna sida, och vid viktiga ändringar kommer vi även att meddela detta tydligt på vår hemsida.

Även om vi kommer göra vårt bästa för att meddela dig om förändringar i våran integritetspolicy uppmanar vi dig att periodiskt granska denna policy.

Cookies

Du finner vår Policy för Cookies här.