Secure State Cyber

Om företaget

Secure State Cyber är ett oberoende kunskapsföretag som sedan 2005 varit specialiserade på informations- och cybersäkerhet. Vi skapar trygghet för alla i det digitala samhället. Genom expertkompetens utvecklar vi företags, myndigheters och organisationers informationssäkerhet, så att hela samhället blir tryggare för alla individer. Vi erbjuder helhetslösningar inom informations- och cybersäkerhet samt enskilda tjänster. Vi har även utbildningar, färdiga eller skräddarsydda, digitala eller på plats, där vi förmedlar den senaste kunskapen från verkligheten. Våra kunder och partners är främst stora internationella företag i privat sektor samt myndigheter, landsting, kommuner och försvar.

Vår erfarenhet och kompetens

Våra informationssäkerhetsexperter har hög specialistkompetens inom informationssäkerhet och bred akademisk bakgrund med examen som civil-/högskoleingenjörer, systemvetare, jur.kand med specialitet integritetsskydd och andra relevanta examina. Alla vidareutbildar sig kontinuerligt och många har personcertifieringar såsom CISSP, CISA, CISM, CRISC, ISO 27001 Lead Implementer etc där kontinuerlig kompetensutveckling är ett krav.

Utöver konsultrollen har många av oss också erfarenhet av ledande chefsroller kopplat till informationssäkerhet i stora organisationer i både privat och offentlig sektor såsom försvarsmyndigheter, bank- och finanssektorn samt inom kommuner och landsting. Där har vi haft roller som informationssäkerhetschefer, CIO:s och IT-chefer. Vår gemensamma kompetens och erfarenhet är ett värdefullt verktyg som vi använder för att hjälpa våra kunder att säkra sina verksamheter.

Hur vi arbetar

Vi sätter kunden i centrum och utgår från kundens förutsättningar och behov. Vi arbetar i team för att säkra hög kvalité i våra leveranser och för att undvika beroende av nyckelpersoner. Med beprövade metoder och moderna verktyg skapar vi hållbara resultat. Vi har ett certifierat verksamhetsledningssystem som omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet. Genom våra fyra certifieringar säkerställer vi kundnöjdhet, hållbara leveranser och säker hantering av våra kunders information.

 

 Våra ägare

”Vi ville skapa ett kunskapsföretag som vi själva ville jobba i. Ett företag med mer mjuka värderingar där konsulterna är engagerade och omtänksamma om både kunder och kollegor.”

”Vi byggde företaget utifrån en vilja att hjälpa organisationer att hantera informationssäkerhet ur ett helhetsperspektiv. Vi såg att många krånglade till det, eller enbart fokuserade på teknik. Det ville vi förändra.”

Vår framtid

Vi har varit med så länge i branschen att vi kommer ihåg hur man betraktade informationssäkerhet som något töntigt och tekniskt. Digitaliseringen och den förändrade hotbilden har förändrat marknaden och vi ser med tillförsikt på utvecklingen. Genom vårt sammansatta tjänsteerbjudande där vi väver ihop mänskliga aspekter, processer, teknik och juridik för våra kunder hoppas vi kunna växa, både som företag och som individer. Vårt mål är att globalt bli en av de bästa och mest respekterade specialisterna inom området informations- och cybersäkerhet.

Vår ledning

Ulrika Nilsson, VD

Sofia Larsson, ledningsgrupp

Jan Karlsson, Head of Services

 

 

Vår Affärsområdeschef Canada

 

Andrew Stewart, Affärsområdeschef

(Kanada)

Vill du bli kontaktad av oss?

Tack för att du vill skapa kontakt med oss! Vi hör av oss.