Säker och trygg hantering av HSA och SITHS – nu får ni hjälp!

Ni ska känna er trygga i ert arbete med HSA och SITHS. Med stöd och hjälp av våra tjänster får ni högsta möjliga grad av kontroll över den egna HSA- och SITHS-hanteringen. Då kan ni vara lugna att nationella regelverk efterlevs i er organisation!

Samtidigt får ni stöd med att fortsätta arbeta effektivt med det dagliga förvaltningsarbetet samt med att säkra den framtida användningen av dessa livsviktiga funktioner.

Secure State Cyber har lång erfarenhet av HSA- och SITHS-arbete. I drygt femton år har vi hjälpt regioner/landsting, kommuner och privata vårdgivare inom bl a detta område.

HSA- och SITHS-tjänsterna som vi erbjuder idag är många. Några exempel

Internrevision

Internrevisionen är ett tungt  och resurskrävande jobb. Men det måste göras.

Enligt kraven i HSA samt SITHS ska ni som ansluten organisation med max 13 månaders mellanrum genomföra internrevision. Internrevision är dessutom ett viktigt verktyg för att i god tid identifiera förbättringsområden, innan dessa eventuella brister orsakar problem.

Har ni möjlighet idag att leva upp till regelverkets krav?

Går Ni miste om möjligheter som följer med internrevision?

Secure State Cyber erbjuder oberoende och fullständig internrevision.

Vi har tagit fram två alternativa tjänster inom internrevisionsområdet. Ni har möjlighet att välja den som passar bäst för er organisation.

 • En generell granskning utgår från standardrevisionsområden. Vi är väl rutinerade i detta arbete och vi vet vad som vanligen behöver granskas. Av den anledning blir det en lägre kostnad för er.
 • En djupgående granskning är skräddarsydd efter just era speciella önskemål och efter er syn på vad som behöver granskas.

Vilket tjänstealternativ är bäst för er?

 • För en mindre organisation så kan en ”generell granskning” vara ett lämpligt första steg. Det är ett effektivt sätt att leva upp till kravet på årlig internrevision. Samtidigt får ni en bra överblick över brister och risker.
 • Den fördjupade granskningen passar organisationer som t.ex. vill genomföra en på-plats-revision och har behov av särskilda granskningsområden.

Secure State Cyber planerar, genomför internrevisionen och presenterar en internrevisionsrapport med åtgärdsförslag. Denna leveransmodell är standard för båda tjänstealternativen.

Extra: Oavsett vilket alternativ ni väljer får ni möjlighet att lägga till revision av era tredjepartsanslutna organisationers kravefterlevnad.

Kostnad: Ordinarie pris för en generell granskning är 80 tkr per tjänst.

 

HSA eller SITHS Expertstöd

Behöver ni stöd i ert HSA- eller SITHS-arbete?

Att vara HSA-ansvarig eller ansvarig utgivaren för SITHS är ett tungt arbete. Är ansvarig dessutom ny i rollen och inte så erfaren kan det vara bra med råd och stöd från någon med yrkeserfarenhet.

För att säkerställa att organisationen gör rätt kan det vara bra att få tillgång till en SITHS- eller HSA-expert.

 

Då kan ni vända er i lugn och ro till tjänsten Expertstöd inom HSA eller SITHS från Secure State Cyber.

Vad är det som ingår i denna tjänst?

 • Nulägesinventering – Vi startar arbetet genom att göra en nulägesanalys för att se över situationen hos er. Ni får sedan en rapport om vad som ev. behöver justeras.
 • Därefter erbjuder vi kontinuerligt stöd för HSA- eller SITHS-ansvarig upp till en viss nivå varje månad
 • Dessutom får ni månatligavstämningar med fokus på tjänsterna/coaching

SITHS- och HSA-utbildningar

Secure State Cyber är den enda godkända utbildaren inom HSA. Vi har levererat utbildningar inom HSA och SITHS under många år. Det gäller både grundläggande kurser samt utbildning på fördjupad nivå.

Mer information om SITHS- och HSA-utbildningar samt länk till anmälan finns på sida https://securestatecyber.com/se/service/utbildning/

Anmäl dig till kommande utbildningar på länk nedan;

HSA Grund 14 april 9.00-12 

Är ni många som behöver utbildning? Då kan vi kommer till er!

Vi tar gärna en diskussion om hur vi kan hjälpa er organisation utvecklas och förbättras!

Kontakta oss för förfrågan om detta på [email protected]

Utredningar om HSA och SITHS

Med vår långa erfarenhet och kompetens inom HSA och SITHS så kan vi hjälpa er med olika utredningar.

 • Nulägesanalys av er nuvarande situation med förslag på förbättringsåtgärder.
 • Genomförande av riskanalys för att bedöma vilka risker som finns och hur de kan hanteras.
 • Analys av rutiner och manualer som finns framtagna
 • Stöd i att förbättra och effektivisera dessa rutiner.
 • Utveckling av nya rutiner för områden där de saknas.

Vill ni veta mer om tjänsterna eller har ni en kostnadsförfrågan?

Välkommen att kontakta oss på [email protected]

Samtliga konsulter på Secure State Cyber är oberoende informationssäkerhetsexperter.

Secure State Cyber– Vi skapar trygghet i det digitala samhället

 

 

Kontakta oss

Tack för att du vill skapa kontakt med oss! Vi hör av oss.