Vi skapar trygghet för alla i det digitala samhället

Secure State Cyber

Genom expertkompetens utvecklar vi företags, myndigheters och organisationers informationssäkerhet, så att hela samhället blir tryggare för alla individer

Vi skapar trygghet för alla i det digitala samhället

Secure State Cyber

Genom expertkompetens utvecklar vi företags, myndigheters och organisationers informationssäkerhet, så att hela samhället blir tryggare för alla individer

Tjänster

Identifiera & Implementera

Identifiera & implementera är det mest omfattande arbetsområdet inom informationssäkerhet och är till för organisationer som i dagsläget saknar ett heltäckande informationssäkerhetsarbete. Secure State Cyber hjälper er att identifiera vilka skyddsåtgärder just er organisation är i behov av och implementera ett informationssäkerhetsarbete utifrån vald standard.

Läs mer

Oberoende Granskning

Oberoende granskning är till för de organisationer som behöver en opartisk granska av sin nuvarande informationssäkerhet. Hotbilden förändras ständigt och er utmaning är att säkerställa ni och era underleverantörer alltid hänger med inom cybersäkerhetssvängarna.

Secure State Cyber erbjuder granskningstjänster, både utifrån rollen som en oberoende granskningsfunktion eller som angripare.

Läs mer

Incidenthantering

Incidenthantering är till för att stötta organisationer om en incident väl sker. Organisationer måste då ha förmåga att agera snabbt och kunna bemöta incidenten som hotar verksamheten.

Läs mer

Utbildning & Medvetenhet

Vi på Secure State Cyber tror på ett helhetsangreppssätt för informationssäkerhet, där organisationer effektivt kan mäta, övervaka och hantera sina cyberrisker. Just därför arbetar vi med ett industriledande verktyg som hjälper till att öka medvetandet och bidra till bästa möjliga utbildning och skydd mot cyberhot.

Läs mer

Nyheter

Secure State Cyber Opens New Office in Malmö

18 Mar 2019

Secure State Cyber, a provider of cybersecurity services in Sweden and overseas continues to expand with new offices in the City of Malmö close to the Danish capital Copenhagen.The new facility is the latest in an ongoing growth strategy which has seen Secure State Cyber open facilities in the Swedish...

Läs mer

2018 Di Gasell - Secure State Cyber

24 Okt 2018

We are pleased to announce that Secure State Cyber has been named a Di Gasell by the Swedish financial daily...

Läs mer

From cybersecurity to organic re-usable tampons – Swedish business women awarded in Shanghai

12 Sep 2018

The world’s most successful women-owned international businesses are in Shanghai to receive the International Women’s Entrepreneurial Challenge (IWEC) award. Among...

Läs mer

Secure State Cyber Appoints New Business Managers

28 Aug 2018

Secure State Cyber, an advanced cybersecurity consultancy firm, has announced Moa Malviker Wellermark as Business Manager Public Sector and Per Lindquist as Business...

Läs mer

Vill du bli kontaktad?

Tack för att du vill skapa kontakt med oss! Vi hör av oss.