Vi skapar trygghet för alla i det digitala samhället

Secure State Cyber

Genom expertkompetens utvecklar vi företags, myndigheters och organisationers informationssäkerhet, så att hela samhället blir tryggare för alla individer

Vi skapar trygghet för alla i det digitala samhället

Secure State Cyber

Genom expertkompetens utvecklar vi företags, myndigheters och organisationers informationssäkerhet, så att hela samhället blir tryggare för alla individer

Tjänster

Identifiera & Implementera

Identifiera & implementera är det mest omfattande arbetsområdet inom informationssäkerhet och är till för organisationer som i dagsläget saknar ett heltäckande informationssäkerhetsarbete. Secure State Cyber hjälper er att identifiera vilka skyddsåtgärder just er organisation är i behov av och implementera ett informationssäkerhetsarbete utifrån vald standard.

Läs mer

Oberoende Granskning

Oberoende granskning är till för de organisationer som behöver en opartisk granska av sin nuvarande informationssäkerhet. Hotbilden förändras ständigt och er utmaning är att säkerställa ni och era underleverantörer alltid hänger med inom cybersäkerhetssvängarna.

Secure State Cyber erbjuder granskningstjänster, både utifrån rollen som en oberoende granskningsfunktion eller som angripare.

Läs mer

Incidenthantering

Incidenthantering är till för att stötta organisationer om en incident väl sker. Organisationer måste då ha förmåga att agera snabbt och kunna bemöta incidenten som hotar verksamheten.

Läs mer

Utbildning & Medvetenhet

Vi på Secure State Cyber tror på ett helhetsangreppssätt för informationssäkerhet, där organisationer effektivt kan mäta, övervaka och hantera sina cyberrisker. Just därför arbetar vi med ett industriledande verktyg som hjälper till att öka medvetandet och bidra till bästa möjliga utbildning och skydd mot cyberhot.

Läs mer

Vill du bli kontaktad?

Tack för att du vill skapa kontakt med oss! Vi hör av oss.