maj 21, 2018

Dataskyddsförordningen och dataskyddslagen: vad är skillnaden?

De flesta känner nog vid det här laget till att dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla som lag i alla EU:s medlemsländer den 25 maj. Nyligen, den 24 april, publicerade regeringen dataskyddslagen som också kommer att träda i kraft den 25 maj. Vad är skillnaden och vad säger egentligen dataskyddslagen?

 

År 1995 antog EU dataskyddsdirektivet för att skydda enskilda personer från kränkande personuppgiftsbehandling. I Sverige infördes då personuppgiftslagen (PuL) tillsammans med personuppgiftsförordningen för att uppfylla direktivet.

 

Nu ersätter EU dataskyddsdirektivet med en egen förordning, nämligen dataskyddsförordningen (GDPR). I Sverige träder därför dataskyddslagen i kraft den 25 maj och ersätter PuL…. FEL!

 

Dataskyddslagen är inte samma sak som dataskyddsförordningen (GDPR). Men båda träder i kraft den 25 maj. Förvirrad? Låt oss backa ett steg och reda ut detta från början.

 

Denna artikel är ett utdrag från en större tidigare publicering. Läs hela publiceringen här!

Skrivet av:

Vill du bli kontaktad av oss?

Tack för att du vill skapa kontakt med oss! Vi hör av oss.