Rasmus

Jag började på Secure State Cyber direkt efter att jag tog min examen i Systemvetenskap sommaren 2018. Som Systemvetare fick vi lära oss vikten av att se helheten, från människa och organisation till servrar och databaser, och den synen är vad som fick mig att vilja jobba med informationssäkerhet. Det är en ständig utmaning på många fronter att hålla information säker i dagens samhälle, och det gör det väldigt roligt att arbeta med.

Anledningen att jag valde just Secure State Cyber var att jag tidigt såg ett driv, både hos konsulterna och ledningen, som inspirerade mig. Vår ledstjärna ”vi skapar trygghet för alla i det digitala samhället” är en stor faktor till varför jag nu trivs så bra i mitt arbete, då jobbet vi gör faktiskt påverkar alla i vårt samhälle. Jag arbetar exempelvis nu med en kund inom vård och omsorg där jag är med och säkerställer att både min egna och resten av Sveriges patientjournaler är pålitliga och bara kan läsas av rätt människor.

Rasmus

Jag började på Secure State Cyber direkt efter att jag tog min examen i Systemvetenskap sommaren 2018. Som Systemvetare fick vi lära oss vikten av att se helheten, från människa och organisation till servrar och databaser, och den synen är vad som fick mig att vilja jobba med informationssäkerhet. Det är en ständig utmaning på många fronter att hålla information säker i dagens samhälle, och det gör det väldigt roligt att arbeta med.

Anledningen att jag valde just Secure State Cyber var att jag tidigt såg ett driv, både hos konsulterna och ledningen, som inspirerade mig. Vår ledstjärna ”vi skapar trygghet för alla i det digitala samhället” är en stor faktor till varför jag nu trivs så bra i mitt arbete, då jobbet vi gör faktiskt påverkar alla i vårt samhälle. Jag arbetar exempelvis nu med en kund inom vård och omsorg där jag är med och säkerställer att både min egna och resten av Sveriges patientjournaler är pålitliga och bara kan läsas av rätt människor.