Justin

En veteran av Kanadas väpnade styrkor med 11 års erfarenhet. Justin har erfarenhet av flera roller inom informationsteknik och cybersäkerhet under hela sin karriär. Alla har lett honom till att vara den första medarbetaren på Secure State Cybers kanadensiska kontor. En naturlig person som bryter mönster med en stark personlighet och som lätt skaffar sig nya vänner och påverkar människor.

Hans huvudsakliga inriktning är tekniska granskningar, penetrationstestning, användarmedvetenhetsutbildning och SOC-utvecklingsprojekt, och han anser att kundens framgång när det gäller att skydda det som är mest värdefullt för dem är nyckeltalet för framgång. Han är kapabel och kompetent att utnyttja den amerikanska NIST Cyber Security Framework, ISO 27001 och CIS Top 20 för att säkra kundens mål. Han är uppgiftsorienterad och har inte riktigt lärt sig hur man undviker en utmaning än.

Justin

En veteran av Kanadas väpnade styrkor med 11 års erfarenhet. Justin har erfarenhet av flera roller inom informationsteknik och cybersäkerhet under hela sin karriär. Alla har lett honom till att vara den första medarbetaren på Secure State Cybers kanadensiska kontor. En naturlig person som bryter mönster med en stark personlighet och som lätt skaffar sig nya vänner och påverkar människor.

Hans huvudsakliga inriktning är tekniska granskningar, penetrationstestning, användarmedvetenhetsutbildning och SOC-utvecklingsprojekt, och han anser att kundens framgång när det gäller att skydda det som är mest värdefullt för dem är nyckeltalet för framgång. Han är kapabel och kompetent att utnyttja den amerikanska NIST Cyber Security Framework, ISO 27001 och CIS Top 20 för att säkra kundens mål. Han är uppgiftsorienterad och har inte riktigt lärt sig hur man undviker en utmaning än.