Johan

Jag har arbetat som informationssäkerhetskonsult på Secure State Cyber sedan 2017. Här ges jag möjlighet att applicera mina lärdomar från såväl tidigare arbeten som utbildning. Jag har studerat kognitionsvetenskap samt IT & Management och min yrkesbakgrund sprider sig över flera branscher såsom IT, sjöfart, industri och försvar.

I rollen som informationssäkerhetssamordnare på en större myndighet tar jag ett helhetsgrepp om informationssäkerheten. I samråd med andra nyckelroller skapar jag en insatsplan för året, där jag sedan kommer ha en ledande roll i arbetet för att säkerställa att informationen som flödar i verksamheten skyddas på rätt sätt. Jag är också IT-enhetens expert för informationssäkerhetsfrågor. Vid sidan av detta arbetar jag även med mindre uppdrag åt andra kunder.

Arbetet är otroligt utvecklande då varje projekt ofta är unikt vilket bidrar till att väsentligt bredda min erfarenhet. Det finns alltid hjälpsamma kollegor att vända sig till när man behöver bolla lösningar. Det är ett dynamiskt företag i stark tillväxt vilket skapar förutsättningar för att styra sin framtid på ett annat vis än vad ett större mer statiskt företag kan erbjuda.

Johan

Jag har arbetat som informationssäkerhetskonsult på Secure State Cyber sedan 2017. Här ges jag möjlighet att applicera mina lärdomar från såväl tidigare arbeten som utbildning. Jag har studerat kognitionsvetenskap samt IT & Management och min yrkesbakgrund sprider sig över flera branscher såsom IT, sjöfart, industri och försvar.

I rollen som informationssäkerhetssamordnare på en större myndighet tar jag ett helhetsgrepp om informationssäkerheten. I samråd med andra nyckelroller skapar jag en insatsplan för året, där jag sedan kommer ha en ledande roll i arbetet för att säkerställa att informationen som flödar i verksamheten skyddas på rätt sätt. Jag är också IT-enhetens expert för informationssäkerhetsfrågor. Vid sidan av detta arbetar jag även med mindre uppdrag åt andra kunder.

Arbetet är otroligt utvecklande då varje projekt ofta är unikt vilket bidrar till att väsentligt bredda min erfarenhet. Det finns alltid hjälpsamma kollegor att vända sig till när man behöver bolla lösningar. Det är ett dynamiskt företag i stark tillväxt vilket skapar förutsättningar för att styra sin framtid på ett annat vis än vad ett större mer statiskt företag kan erbjuda.