Gustav

Jag arbetar som informationssäkerhetskonsult och jurist på Secure State Cyber sedan 2017. Specialiserad inom integritets- och dataskyddsrätt arbetar jag med att stötta våra kunder i deras systematiska informationssäkerhetsarbete. Just nu är det stort fokus på nya dataskyddsförordningen (GDPR) och det nya dataskyddsdirektivet, men mina uppdrag är varierande och kan inkludera allt från fysisk säkerhet för anläggningar till utvecklande av kunders ledningssystem för informationssäkerhet.

Jag trivs bra i konsultrollen eftersom det innebär att jag får arbeta med flera olika kunder och uppdrag, vilket skapar stor variation i mitt arbete. Genom att vi alltid arbetar i team med olika kompetenser skapas också en trygghet i vetskapen om att jag alltid har en bred kompetensbas att luta mig mot inom företaget. Det bästa med att arbeta för Secure State Cyber är att jag får utvecklas tillsammans med bra kollegor i en snabbt växande bransch samtidigt som vi har roligt på jobbet.

Gustav

Jag arbetar som informationssäkerhetskonsult och jurist på Secure State Cyber sedan 2017. Specialiserad inom integritets- och dataskyddsrätt arbetar jag med att stötta våra kunder i deras systematiska informationssäkerhetsarbete. Just nu är det stort fokus på nya dataskyddsförordningen (GDPR) och det nya dataskyddsdirektivet, men mina uppdrag är varierande och kan inkludera allt från fysisk säkerhet för anläggningar till utvecklande av kunders ledningssystem för informationssäkerhet.

Jag trivs bra i konsultrollen eftersom det innebär att jag får arbeta med flera olika kunder och uppdrag, vilket skapar stor variation i mitt arbete. Genom att vi alltid arbetar i team med olika kompetenser skapas också en trygghet i vetskapen om att jag alltid har en bred kompetensbas att luta mig mot inom företaget. Det bästa med att arbeta för Secure State Cyber är att jag får utvecklas tillsammans med bra kollegor i en snabbt växande bransch samtidigt som vi har roligt på jobbet.