VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Du är anställd inom Secure State Cyber och utifrån din anställning och uppdrag har vi behov av att behandla personuppgifter om dig. Dina personuppgifter behandlas i flera olika IT-system och register för att t.ex. kunna administrera lön, ledighet, schemaläggning, behörigheter mm och för att du ska kunna fullfölja dina specifika arbetsuppgifter. Dina personuppgifter kan även i begränsad utsträckning förekomma i samband med extern kommunikation i nyhetsflöden och liknande medier.
Vi behandlar dina personuppgifter eftersom behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra anställningsavtalet, för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser eller för att vi har ett berättigat intresse att utföra personuppgiftsbehandlingen. (Kontakta din närmaste chef om du har frågor om personuppgiftbehandling och intresseavvägning).