Riksrevisionen varnar för betydande brister inom informationssäkerhet

21 Nov 2014 16:26

Den 20 november 2014 släppte Riksrevisionen sin rapport om det rådande tillståndet inom IT-säkerhet i den civila statsförvaltningen. Rapporten pekar på betydande brister när det gäller kunskap om IT-säkerhet samt oförmåga att hantera både hot och risker riktade mot sin egen information.

  • - Rapporten sammanfattar på ett bra sätt de erfarenheter vi har av att jobba med dessa frågor inom offentlig sektor, säger Jan Karlsson, IT-revisor på Secure state AB.

Rapporten innehåller scenarion hämtade från verkligheten rörande riktade cyberattacker, ekonomisk brottslighet, integritetsförluster, industrispionage, tekniska fel och bristande rutiner.

Riksrevisionen skriver att det finns flera riskområden där statlig förvaltning måste stärka sin förmåga inom styrning av upphandling, uppföljning samt samordning.

Secure State AB har under lång tid arbetat med informationssäkerhetsfrågor inom offentlig förvaltning.

  • - Rapporten sätter fingret på att behovet av god informationssäkerhet ökar i samhället, inte bara hos myndigheter utan även kommuner och landsting där situationen är likadan, menar Ulrika Nilsson, VD vid Secure State AB.

Bland Secure States kunder är Försvarsmakten och vårdsektorn de största, två branscher med stora organisationer och höga krav på informationssäkerhet.

Secure state har noterat ett uppvaknade i frågan om informationssäkerhet och vikten av beredskap när det kommer till bortfall av information. Efterfrågan av företagets tjänster har ökat markant den senaste tiden..

Läs hela rapporten ”Informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen”.

Vid frågor:

Ulrika Nilsson, VD Secure state AB

[email protected] 070-670 25 02

Jan Karlsson, IT-revisor

[email protected] 070-638 22 24


Author:

Daniel Lester, Marketing Coordinator

+46-706-02 44 02

[email protected]