Secure State byter namn!

15 Feb 2018 09:22

För att förtydliga vår ställning som ett ledande företag inom informations- och cybersäkerhetsområdet förändrar vi nu vårt namn och adderar Cyber.

”Som ett led i vår fortsatta expansion vill vi att marknaden direkt förstår Secure State Cybers erbjudande”, säger Mats Olofsson, Styrelseordförande.

Secure State Cybers vision och ledstjärna - Vi skapar trygghet för alla i det digitala samhället.

Genom expertkompetens utvecklar vi företags, myndigheters och organisationers informationssäkerhet, så att hela samhället blir tryggare för alla individer. Secure State Cyber erbjuder helhetslösningar inom informations- och cybersäkerhet.


Author:

Daniel Lester, Marketing Coordinator

+46-706-02 44 02

[email protected]