Cyberbloggen

GDPR: Tips till den nya yrkesrollen – dataskyddsombud

Det råder stor brist på personer med erfarenhet av dataskyddsfrågor samtidigt som många verksamheter måste tillsätta ett dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen. Denna artikelserie kommer ge tips och råd till alla nya dataskyddsombud.   Den 25 maj börjar dataskyddsförordningen(GDPR) gälla som lag i alla EU:s medlemsländer. En nyhet för Sverige är det strängare kravet på en formellt […]

Läs mer

CIS Controls

Vi lever i ett kunskapssamhälle där information är hårdvaluta. Det är viktigt att skydda dessa värdefulla data, så att de inte försvinner och inte kommer i orätta händer. Det finns många hot mot informationssäkerheten och en mängd möjliga säkerhetsåtgärder. Kunskapen och tekniken kring cybersäkerhet finns, men det är ett kunskapsfält som är svårt att tränga […]

Läs mer

GLÖM INTE UNDERLEVERANTÖRERNA I ERT INFORMATIONSSÄKERHETSARBETE!

Om kunskap är makt och tid är pengar så är det en bra ide att skaffa sig så mycket information som möjligt på så kort tid som möjligt. Detta är en av de grundläggande affärsidéerna bakom sociala medier. Företag använder idag sociala medier för att publicera sina budskap, för det är där målgruppen uppehåller sig. […]

Läs mer

© 2019 Secure State Cyber AB